RODINNÝ DŮM V JENIŠOVICÍCH U CHRUDIMI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7091/19 - 699
Odhadní cena: 646.800,- Kč
Nejnižší podání: 431.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.11.2020, 13:00
Expirace dražby: 18.11.2020, 13:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 431.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Jenišovice u Chrudimi

Popis:
Jedná se o zděnou stavbu jednoduchého obdélníkového půdorysu s jedním nadzemním podlažím a obývaným
podkrovím. Konstrukční systém je stěnový s masivními obvodovými zdmi. Stavba je starší, ve špatném
technickém stavu vhodném k rekonstrukci. Střecha rodinného domu je sedlová s betonovými střešními
taškami červenooranžové barvy. Na střešních okrajích jsou umístěny okapní žlaby a svody pro dešťovou vodu.
Fasáda objektu není zateplena a na její větší části chybí i omítka, takže při pohledu na dům jsou vidět cihly. Okna jsou dřevěná špaletová s tmavým rámem, skleněné výplně oken jsou, zejména v podkroví, rozbité nebo chybí úplně. Dvě další okna se nacházejí také ve střeše. Pozemek, na kterém se rodinný dům nachází je rovinatý a má obdélníkový tvar. Přístup k domu je umožněn z místní zpevněné asfaltové komunikace, která vede přímo kolem domu. Mezi pozemkem zahrady a pozemkem komunikace se nachází menší zatravněná plocha. Pozemek zahrady je oplocený ze všech stran jednoduchým drátěným plotem a pro vjezd slouží zelená plnostěnná plechová vrata. Parcela je zatravněná a nacházejí se na ní vzrostlé stromy a vedle domu je k dispozici kolna.
Zastavěná plocha domu činí odhadem 131 m2. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru
nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu
znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 167 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly
k dispozici.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.