DRAŽBA ID. 1/4 ZAHRADY V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3437/14
Odhadní cena: 40.600,- Kč
Nejnižší podání: 27.067,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 08.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 27.067,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Moravské Budějovice

Popis:
Dražený pozemek se nachází v okrajové části města Moravské Budějovice zvané Mexico, a to v ulici K Hoře s vchodem z ulice Bezručova, jde o rohový pozemek. Pozemek je mírně sklonitý k jihu, přístup k pozemku je po místní zpevněné komunikaci živičným povrchem, v komunikaci se nachází všechny inž. sítě. Pozemek však není na žádné inž. sítě napojen. Je oplocený pomocí drátěného pletiva s betonovými sloupky, pletivo je značně zrezivělé, místy poškozené. V horní části pozemku je postavena bouda na nářadí o zastavěné ploše cca 12 m2 s užíváním jako sklad nářadí. Na pozemku se nenachází žádné trvalé porosty. Podle schváleného územního plánu je pozemek určen k zastavění objektem bydlení tj. rodinným domem.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.