PODÍL 1/16 POZEMKU V BOŘITOVĚ, OKR. BLANSKONejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2315/15
Odhadní cena: 2.700,- Kč
Nejnižší podání: 1.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 09.12.2020, 10:20

Dražební jistota: 500,- Kč
Nejnižší podání: 1.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Bořitov

Popis:
Spoluvlastnický podíl pozemku parc. č. 2256 (orná půda) v kat. území Bořitov, obec Bořitov, okres Blansko, zapsáno na LV 984.
Pozemek parc. č. 2256 se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Bořitov. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 2.661 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.