DRAŽBA ID. 1/8 POZEMKŮ V KOJETÍNĚ, K.Ú. POPŮVKY U KOJETÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4838/15
Odhadní cena: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.03.2021, 11:00
Expirace dražby: 02.03.2021, 11:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Přerov
Obec: Kojetín

Popis:
Pozemky jsou situovány v jižní odlehlé části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.