DRAŽBA ID. 1/4 ZAHRADY V OBCI RYBÍ, OKRES NOVÝ JIČÍNNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2062/16
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 09.03.2021, 10:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Rybí

Popis:
Pozemek se nachází v nezastavěném východním území katastru Rybí, cca 150 m jižně od zástavby. Pozemek
je mírně svažitý s orientací k S - SV, porostlý je původní ovocnou výsadbou (višeň, třešeň, švestky), která je
však dlouhodobě neudržovaná, porosty jsou přerostlé, v zápoji, mechanicky poškozené, s vrostlými nálety
(jasan, javor apod.). Na pozemku se nachází nefunkční zbytky drátěného oplocení. Pozemek je přístupný
z obecní komunikace přes pozemky třetích osob. V místě je možnost napojení na vedení NN.
V územním plánu obce je pozemek veden v ploše ZS – zeleň soukromá a vyhrazená, s hlavním využitím
zahrady a sady. Přípustné využití - pěstitelská a chovatelská činnost určená pro samozásobení, stavby a
zařízení nepobytového charakteru doplňující hlavní využití (např. zahradní domky a kůlny pro uskladnění
zahradního nářadí bez pevného základu, altány, bazény a podobně), oplocení, veřejná prostranství a zeleň.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.