DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID 1/3 LESNÍCH POZEMKŮ PERTOLTICE

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1550/14-183
Odhadní cena: 16.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.03.2021, 11:00
Expirace dražby: 10.03.2021, 11:20

Dražební jistota: 1.500,- Kč
Nejnižší podání: 6.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Pertoltice

Popis:
Pozemek parc.č. 305 se nachází mimo zastavěnou část obce Pertoltice. Jedná se o lesní pozemek určený k plnění funkce lesa. Okolní pozemky jsou obdobné, s navazujícími zemědělskými plochami. Pozemek je svažitého terénu, spíše se solitérním lesním a spontánním porostem, na okrajových částech pozemku. Pozemek se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od komunikace z Pertoltic do Vlastějovic, nad údolím, kterým protéká Pertoltický potok. Centrum obce Pertoltice je ve vzdálenosti 1,3 km, do Zruče nad Sázavou je vzdálenost cca 7 km. Přístup k pozemku je po polních a lesních cestách.
Celková výměra pozemku je 3.154 m2.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.