SOUDNÍ EXEKUTOR JUDR. IGOR IVANKO
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10

Číslo soudního exekutora: 167
Adresa: Exekutorský úřad Praha 10
Dědinská 893/29
161 00  Praha 6
Telefon: 220 104 211
E-mail: e-podatelna@exekutorskyurad.eu
Datová schránka: hyeg8iq
 
Web úřadu: http://www.exekutorskyurad.eu/
 
 
Zobrazení úřadu na mapě: