DRAŽBA BYTU VČETNĚ POZEMKŮ O VEL. ID 1/10 V OBCI BUKOVINA NAD LABEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6368/15
Odhadní cena: 170.000,- Kč
Nejnižší podání: 113.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.05.2021, 11:00
Expirace dražby: 05.05.2021, 11:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 113.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pardubice
Obec: Bukovina nad Labem

Popis:
Bytový dům, ve kterém se nachází oceňovaný byt, má dvě nadzemní podlaží. Zde jsou umístěny bytové jednotky a jedno technické podlaží se společnými prostory a sklepy. Pozemek, na kterém je umístěn bytový dům je rovinatý a tvoří prostor zastavěný stavbou hlavní spolu s pozemky ve funkčním celku. Oceňovaná bytová jednotka č.16/2 je umístěna v 1.NP vpravo od schodiště. K bytu náleží sklep v technickém podlaží. K oceňované jednotce náleží spoluvlastnický podíl na společných částech budovy (čp.16) a pozemcích p.č. st.80, p.č.50/1, p.č.777/1 ve výši 679/2725 celku. Byt je v původním stavebně technickém stavu z období výstavby v roce 1973 a je s běžnou údržbou. V roce 2008 byla provedena výměna oken (plast) z uliční strany.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.