PODÍL ID. 1/2 POZEMKU V OBCI KRÁSNĚVES, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1252/19-77
Odhadní cena: 123.000,- Kč
Nejnižší podání: 82.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.04.2021, 10:30
Expirace dražby: 21.04.2021, 10:50

Dražební jistota: 12.000,- Kč
Nejnižší podání: 82.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Žďár nad Sázavou
Obec: Krásněves

Popis:
Pozemek se nachází na západním okraji zastavěné části obce Krásněves; jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako orná půda o výměře 620 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku se nacházejí porosty. Pozemek je svažitý k jižní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 1358, který je ve vlastnictví obce Krásněves.

Přípojky IS jsou v dosahu do cca 50 m. Přípojky IS nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšená obytná – venkovská.

Součástí nemovité věci jsou porosty; příslušenstvím nemovité věci je oplocení (obojí je zohledněno v celkové obvyklé ceně).

Nemovitá věc je zatížena věcným břemenem přístupu na pozemek za účelem výstavby, provozu a údržby vodovodního řadu ve prospěch obce Krásněves.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.