DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 1/4 POZEMKU V OBCI LOUČOVICE, OKR. ČESKÝ KRUMLOV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3340/16-108
Odhadní cena: 48.100,- Kč
Nejnižší podání: 24.050,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 21.04.2021, 10:20

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.050,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Český Krumlov
Obec: Loučovice

Popis:
Pozemek parc.č. 281/23 obklopuje stavbu bytového domu č.p. 154 se čtyřmi byty, je svažitého
terénu. Zhruba polovina pozemku je udržovaná a oplocená (z ulice a zezadu od lesa), druhá část je
neudržovaná s náletovým porostem a bez oplocení. Okolní zástavbu tvoří obdobné bytové domy. Dle
územního plánu obce Loučovice se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách: "plochy bydlení
v bytových domech". Pozemek je užíván jako zahrada. Centrum obce Loučovice je ve vzdálenosti cca
800 m, do Českého Krumlova je vzdálenost 32 km. Přístup k pozemku je z místní zpevněné
komunikace, která je vedena podél pozemku.
Pro více informací viz znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.