DRAŽBA ORNÉ PŮDY O VEL. ID. 1/2 V OBCI LITULTOVICE, OKRES OPAVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 686/16
Odhadní cena: 3.070,- Kč
Nejnižší podání: 2.047,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.05.2021, 10:00
Expirace dražby: 12.05.2021, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.047,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Opava
Obec: Litultovice

Popis:
Pozemek je umístěn v nezastavěném území poblíž jižní hranice k.ú. Litultovice, u hranice plochy s lesním porostem. Pozemek je svažitý s orientací k jihu, je součástí zemědělsky obdělávané půdy. Pozemek je bez přístupu z veřejné komunikace.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.