1. OPĚTOVNÁ DRAŽBA POZEMKŮ V DÝŠINĚ, OKRES PLZEŇ-MĚSTONejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6454/15
Odhadní cena: 516.000,- Kč
Nejnižší podání: 258.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.05.2021, 09:00
Expirace dražby: 11.05.2021, 09:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 258.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-město
Obec: Dýšina

Popis:
Dražené nemovité věci jsou užívány k zemědělské činnosti a nacházejí se jihozápadně od zastavěného území obce Dýšina. Dle platného územního plánu jsou pozemky zahrnuty v ploše zemědělské.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.