RODINNÝ DŮM S POZEMKY V OBCI ZÁHOŘÍ, K.Ú. TŘEŠNĚ, OKR. PÍSEK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1088/15
Odhadní cena: 1.776.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.184.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 28.04.2021, 10:20

Dražební jistota: 180.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.184.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Písek
Obec: Záhoří

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem - stavbu RD č.p. 10, stojící na pozemku parc. č. St. 15/1.
Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše chybí žlaby se svody. Střecha domu je opatřena komínem. Stáří budovy je cca 150 let. Okna domu jsou dřevěná. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci.

Dům je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází obývací pokoj (44,35 m2), kuchyň (18,30 m2), chodba (10,96 m2), WC (1,22 m2), pokoj (19,38 m2) a budovaná koupelna (6,59 m2). Výška stropů v domě je 3,36 m. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. WC je samostatné. Obklady jsou keramické. Podlahy jsou pokryté PVC, prkny, keramickou dlažbou a koberci. Dům je v původním stavu, určen k rekonstrukci a modernizaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, studny a jímky. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je lokální pomocí kamen.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 2.062 m2. Pozemek je mírně svažitý, travnatý. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, studna (hloubka cca 24 m), jímka, kamenná stodola se sedlovou střechou a sklad se stájí, které tvoří zadní části domu. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1043/10 ve vlastnickém právu soukromého vlastníka, pozemek je v KN veden jako ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, jímka a porosty.

Příslušenstvím nemovité věci je stodola a sklad se stájí.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.