ID. 1/2 RODINNÉHO DOMU V OBCI VELKÁ BUKOVINA, OKR. DĚČÍNNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 1566/10
Odhadní cena: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 233.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.05.2021, 09:00
Expirace dražby: 18.05.2021, 09:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 233.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Velká Bukovina

Popis:
Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1900.

Více informací ve znaleckém posudku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.