DRAŽBA ID. 1/2 RODINNÉHO DOMU VČETNĚ POZEMKU V OBCI PŘIMDA, OKRES TACHOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 267/11
Odhadní cena: 1.350.000,- Kč
Nejnižší podání: 900.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.05.2021, 11:00
Expirace dražby: 19.05.2021, 11:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 900.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Přimda

Popis:
Předmětem dražby je rodinný dům, který se nachází v centru obce Přimda, severozápadně od budovy městského úřadu, v ulici Školní. Jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím, podsklepenou, se sedlovou střechou.
Předmětem dražby jsou taktéž pozemky parc.st.387 v druhu zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.2285/13 v druhu zahrada. Sousední zástavbu pozemku tvoří rodinné domy obdobného charakteru. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.