ID. 1/2 RODINNÉHO DOMU V OBCI VLČICE, OKR. JESENÍKNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 1999/14
Odhadní cena: 495.000,- Kč
Nejnižší podání: 330.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.05.2021, 10:00
Expirace dražby: 18.05.2021, 10:30

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 330.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jeseník
Obec: Vlčice

Popis:
Předmětem ocenění je podíl rodinného domu s příslušenstvím a podíl pozemků, nacházející se v k. ú. Vojtovice, obec Vlčice, okres Jeseník. Rodinný dům je přízemní, částečně podsklepený. Půdorys rodinného domu je obdélníkový. Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek před rodinným domem). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku parc. č. 838, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Za rodinným domem, na pozemku parc. č. St. 73, při jeho horní hranici je situována přízemní stavba „stodoly“. Za rodinným domem, na pozemku parc. č. St. 73, při jeho levé hranici, uprostřed je situována pergola z dřevěné konstrukce. Pozemky parc. č. St. 60/1 a parc. č. 136 se nachází mezi objekty č. e. 7 a č. e. 4 a jsou v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku parc. č. 838, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, dále přes pozemek parc. č. 859, který je ve vlastnictví Obce Vlčice a přes pozemek parc. č. 837/1, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.