POZEMEK S ROZESTAVĚNÝM DOMEM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 160/20-74
Odhadní cena: 680.000,- Kč
Nejnižší podání: 453.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 27.04.2021, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 453.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Šitbořice

Popis:
Na pozemku nachází rozestavěné první podzemní podlaží budoucího rodinného domu. Dle společného územního souhlasu se bude jednat o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům pod sedlovou střechou, bez využitého podkroví, který bude tvořit pravou část dvojdomku. S ohledem na skutečnost, že ke dni ocenění jsou zhotoveny pouze základové konstrukce, svislé nosné zdivo I. podzemního podlaží, stropní konstrukce nad I. podzemním podlažím a přípojky IS, bude na předmět ocenění nahlíženo jako na stavební pozemek, cenový vliv rozestavěné stavby je vyjádřen koeficientem příslušenství a rozestavěné stavby. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Plzen - jih, Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.