DRAŽBA ID. 1/6 RD S POZEMKEM V OBCI KOŠŤÁLOV, OKRES SEMILY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 947/20
Odhadní cena: 215.000,- Kč
Nejnižší podání: 143.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.05.2021, 10:00
Expirace dražby: 18.05.2021, 10:30

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 143.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Semily
Obec: Košťálov

Popis:
Draženou nemovitou věcí je podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Košťálov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1641/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Košťálov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Košťálov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1980. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Proběhla výměna oken, parapetů a žlabů. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Za rodinným domem, vlevo, je situována dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou provizorní krytinou. U objektu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), se nachází přístřešek pro auto pod pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Na přední část objektu navazuje garáž ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.