DRAŽBA ID. 1/5 LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI KOŠŤÁLOV, OKRES SEMILYNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 947/20
Odhadní cena: 110.000,- Kč
Nejnižší podání: 73.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.05.2021, 11:00
Expirace dražby: 18.05.2021, 11:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 73.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Semily
Obec: Košťálov

Popis:
Dražené nemovité věci se nachází severně od obce Košťálov, v blízkosti osady Valdice.
Pozemek p.č. 1616 - lesy zvláštního určení v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně. Převládá kmenovina v mýtném věku s pestrou druhou skladbou dřevin s dominantním zastoupením smrku. Na části pozemku je bezlesí, pozemek určený k zalesnění. Pozemkem prochází poměrně prudká rokle.
Pozemek p.č. 1626 - lesy hospodářské, převládá smrková kmenovina, krátká prudká rokle. Správně lesní pozemky patří do LHO Semily-Hořicko.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.