DRAŽBA RODINNÉHO DOMU VČETNĚ POZEMKU V OBCI TASOVICE, OKRES ZNOJMO (SOUVISÍ S DRAŽBOU ZAHRADY VIZ. POPIS)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6111/09
Odhadní cena: 1.800.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.06.2021, 09:00
Expirace dražby: 09.06.2021, 09:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Tasovice

Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 581, jehož součástí je objekt bydlení číslo popisné 13, zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec Tasovice, katastrální území Tasovice nad Dyjí, na listu vlastnictví č. 979

Pozemek je nepravidelného půdorysného tvaru, je svažitý s jižní orientací. V jeho severní části je umístěna stavba objektu bydlení, číslo popisné 13, která je úzkého obdélníkového půdorysného tvaru. Ve východní části je součástí tohoto pozemku stavba bývalého včelína. Uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovanými zejména přízemní stavbou včelínu, oplocením, jímkou splaškové kanalizace, přípojkou splaškové kanalizace, vodoměrnou šachtou a přípojkou vody, draženy.

Sousedící pozemek parcelní číslo 580, o výměře 1330 m2 (druh pozemku zahrada) je dražený u Exekutorského úřadu Brno-město, Mgr. Lucie Valentová pod spis. zn. 169EX7132/11-142, a to dne 9.6.2021 08:00 hod.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.