RODINNÝ DŮM OKRES TACHOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1121/20-100
Odhadní cena: 2.950.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.966.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.05.2021, 09:00
Expirace dražby: 24.05.2021, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.966.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Chodský Újezd

Popis:
Oceňovaný rodinný dům č.p. 181 se nachází v obci Chodský Újezd, v k.ú. Chodský Újezd, na okraji
obce. Příjezd je po veřejně užívané zpevněné silnici, která je ve vlastnictví kraje, v okolí se nachází
převážně zástavba rodinných domů. Zastávka autobusů je ve vzdálenosti cca 270 m. Parkování je
možné na ulici před domem.
Oceňovaná stavba je napojena na IS: vzdušné vedení NN, veřejný vodovod, veřejná kanalizace.

Dům č.p. 181 je samostatně stojící, obdélníkového půdorysu, asi částečně podsklepený, o 1
nadzemním podlažím, se sedlovou střechou s užitným podkrovím.
Okolo domu je rovinatý pozemek zahrady na kterém se nachází dvě drobné stavby.
Dům je připojen na elektřinu, veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Dle evidence RUIAN není v
domě plyn.
Příslušenství: 2x drobná stavba, venkovní úpravy (plot dřevěný, plotová vrata a dvířka, zpevněné
plochy dlážděné, přípojky IS)
Technický stav: Dům je asi z r. 1980 (dle odborného odhadu). Dle vnější obhlídky je dům v
dobrém stavebně-technické stavu.
Materiálové a konstrukční vybavení domu bylo zjištěno při místním šetření nebo odborným
odhadem, výměry byly zjištěny z katastrální mapy, fotomapy nebo odborným odhadem. Podrobný
popis konstrukcí

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.