POZEMKY K.Ú. SATALICE - NOVÝ TERMÍN DRAŽBYNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 236/19
Odhadní cena: 134.145.000,- Kč
Nejnižší podání: 89.430.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.05.2021, 10:00
Expirace dražby: 28.05.2021, 10:30

Dražební jistota: 60.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 89.430.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha
Obec: Praha

Popis:
- pozemek parc. č. 289 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, obč. vyb. bez LV
- pozemek parc. č. 294/3 o výměře 1078 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
- pozemek parc. č. 345 o výměře 2284 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc. č. 347/1 o výměře 87 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc č. 349 o výměře 96 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc č. 351 o výměře 191 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc č. 352 o výměře 100 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- pozemek parc č. 353 o výměře 352 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Satalice č.p. 124, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č.: 353,
- pozemek č. 354 o výměře 110 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav, bez LV
- pozemek parc. č. 356/29 o výměře 112 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek parc. č. 357/1 o výměře 34651 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- pozemek parc č. 358 o výměře 250 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Satalice, č.p. 57, prům. obj, stavba stojí na pozemku p.č. 358
- pozemek parc. č. 359 o výměře 1121 m2, zahrada, zemědělský půdní fond
- pozemek parc č. 360 o výměře 806 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemek parc. č. 361 o výměře 244 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Satalice, č.e. 30, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.:361
- pozemek parc. č. 362 o výměře 845 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Satalice č.e. 32, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: 362
- pozemek parc. č. 518/14 o výměře 100 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 518/15 o výměře 84 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek parc. č. 542/1 o výměře 1043 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- pozemek parc. č. 544/2 o výměře 1693 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastrálním území Satalice, obec Praha, okres Hlavní město Praha u Katastrálního úřadu pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV: 1034.

Příslušenství nemovitých věcí představuje:

a)
- Objekty situované na pozemcích p.č. 353, p.č. 358 a 362 ve zhoršeném stavebně technickém stavu.
- Soubor vedlejších staveb na pozemku p.č. 361.

b) vedlejší stavby:
- Na pozemku p.č. 353 se nachází přízemní zděný objekt se sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem.
- Na pozemku p.č. 358 se nachází přízemní zděný objekt se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami.
- Na pozemku p.č. 362 se nachází přízemní zděný zřejmě nepodsklepený rodinný dům (nebylo možné přesně zaměřit) s částečně využitým podkrovím se sedlovou střechou krytou šindelem.
- Na pozemku na p.č. 361 se nachází souboru vedlejších staveb s pultovými střechami krytými standardní povlakovou krytinou IPA nebo vlnitým eternitem.
- Za objektem č.p. 57 (pohled od vstupu do areálu) se nachází dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, na kterou navazuje rovněž dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
- Nalevo od rodinného domu č.e. 32 se nachází dřevěná voliéra s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a ocelová garáž se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem.
- Na pozemku p.č. 356/29 se nachází zděná rozvodna s pultovou střechou krytou standardní krytinou.
- Na pozemku p.č. 544/2 se nachází dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou PVC krytinou.

c) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích
- dřevěné latě na ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou
- dřevěné latě na ocelových sloupcích s podezdívkou z cihel pálených
- drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- 2x ocelová vrátka
- ocelová vrátka s kari sítí
- ocelová vrata s kari sítí
- 2x ocelová vrata s drátěným pletivem v ocelovém rámu
- ocelová vrata s dřevěnými latěmi
- 2x ocelová vrata
- betonová plocha
- plocha z betonových panelů
- asfaltová plocha
- plocha z betonové dlažby
- žumpa
- přípojky IS.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Praha, Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.