DŮM S POZEMKY V BOŘETICÍCH U HUSTOPEČÍ.

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 5496/15
Odhadní cena: 1.440.000,- Kč
Nejnižší podání: 960.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.07.2021, 11:00
Expirace dražby: 01.07.2021, 11:30

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 960.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Bořetice

Popis:
- pozemek parc. č. St. 876/1 o výměře 101 m2, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemkou stojí stavba Bořetice č.p. 426, bydlení
- pozemek parc. č. 2/2 o výměře 237 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha
- budova č.p. 426, Bořetice, způsob využití bydlení, na parcele č. St. 876/1, St. 876/2 LV: 10001, St. 876/3 LV: 10001

Příslušenství nemovitých věcí představuje:
Příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
- za rodinným domem, na pozemku p.č. 2/2, je situována zděná vedlejší stavba se sedlovou
střechou krytou taškou pálenou (tento je z části situován na pozemku p.č. 2584/1 - ostatní
plocha, který je ve vlastnictví obce Bořetice).
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích
- kovová vrátka
- přípojky IS

Pozemky pod stavbou p.č. St. 876/2 a p.č. 876/3 jsou ve vlastnictví obce Bořetice a nejsou předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Praha, Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.