DRAŽBA ID 1/2 RODINNÉHO DOMU VČETNĚ POZEMKU V OBCI ČESKÁ KAMENICE, OKRES DĚČÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5852/15
Odhadní cena: 460.000,- Kč
Nejnižší podání: 306.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.06.2021, 09:00
Expirace dražby: 23.06.2021, 09:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 306.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Česká Kamenice

Popis:
Předmětem dražby je podíl o velikosti 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 424 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pekelský Důl, č.p. 12, rodinný dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 424) a pozemku p.č. 1931/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Česká Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín.

Rodinný dům je zděný, podsklepený s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Nachází se v zastavěné, okrajové části obce Česká Kamenice v místní části Pekelský Důl, jako samostatně stojící. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, vlastní žumpu na vyvážení. Přístup k pozemkům není po právní stránce zajištěn. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovanými zejména jednoduchým dřevěným přístřeškem, dřevěnou kůlnou, dřevníkem, zděnou vedlejší stavbou, dřevěnou kůlnou, přístřeškem ocelové konstrukce, oplocením, kovovými vrátky, studnou, venkovními schody betonovými, přístupovým chodníkem betonovým, žumpou a přípojkami IS, draženy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.