BUDOVA OKR. TACHOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 932/20-26
Odhadní cena: 900.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.06.2021, 09:00
Expirace dražby: 02.06.2021, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 600.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Prostiboř

Popis:
Oceňovaná nemovitost – bývalá zemědělská usedlost se nachází v obci Prostiboř, v místní části Telice. Příjezd je po zpevněné silnici a dále 30 m po nezpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví obce. V okolí se nachází staré zemědělské usedlosti

Předmětem ocenění je zemědělská usedlost, obsahující následující objekty: - Rodinný dům č.p. 41 - je součástí pozemku p.č. St. 32/1 - Budova 1 (sklad) - na pozemku p.č. St. 32/1 - Budova 2 (sklad) - na pozemku p.č. St. 32/1 - Budova 3 (stodola) - na pozemku p.č. St. 32/1 - Vedlejší stavby - na pozemku p.č. St. 32/1, St. 32/2 - Venkovní úpravy na pozemku p.č. St. 32/1, St. 32/2, 26, 1532 - Pozemek p.č. St. 32/1 - zastavěná plocha a nádvoří - 1343 m2 - Pozemek p.č. St. 32/2 - zastavěná plocha a nádvoří - 70 m2 - Pozemek p.č. 26 - zahrada - 1335 m2 - Pozemek p.č. 1532 - zahrada - 96 m2

Bývalou zemědělskou usedlost tvoří 4 stavby - velký rodinný dům a 3 bývalé hospodářské budovy, které nejsou mnoho let užívané ani udržované a jsou ve zhoršeném stavebně-technickém stavu. Budovy tvoří půdorys do tvaru L, proti rodinnému domu jsou další 3 menší vedlejší stavby. Mezi stavbami je velký zatravněný dvůr. Vjezd na dvůr je z nezpevněné komunikace na návsi, do budov je vstup ze dvora. Kolem staveb je oplocená zatravněná zahrada se vzrostlými stromy. Areál je napojen na elektřinu, jiné sítě nejsou v obci zavedeny. Vodovod je pravděpodobně z vlastní studny, kanalizace je asi svedena do žumpy.
Popis objektů: Rodinný dům č.p. 41 - zděný z cihel pálených, z části podsklepený, se 2 nadzemními podlažími, se sedlovou střechu bez obytného podkroví. Půdorys je obdélníkový. Omítka je vápenná hladká, okna dřevěná dvojitá. Na straně do zahrady chybí okapové žlaby. Budova 1 (sklad) - zděná budova, nepodsklepená, se 2NP, se sedlovou střechou. Je to jižní část rodinného domu, byla ale užívána k hospodářským účelům. Budova 2 (sklad) - zděná budova, nepodsklepená, s 1NP, se sedlovou střechou. Stojí mezi budovou 1 a 3. Budova 3 (stodola) - zděná budova, nepodsklepená, s 1NP, se sedlovou střechou. Vrata, vrátka a dveře dřevěné, okna do zahrady zamřížovaná. Vedlejší stavby - 3 menší zděné stavby, nepodsklepené, s 1NP, se sedlovou střechou, prostřední stavba s vyšší půdní nadezdívkou. Venkovní úpravy: zděná brána s kovovými křídly, 3x kovová branka, plot dřevěný laťový se zděnou podezdívkou, plot dřevěný laťový, plot z drátěného pletiva, plot zděný, zpevněné plochy kamenné, studna kopaná, žumpa.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.