DRAŽBA ORNÉ PŮDY V OBCI BULHARY, OKR. BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 822/18
Odhadní cena: 136.500,- Kč
Nejnižší podání: 91.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.06.2021, 10:00
Expirace dražby: 30.06.2021, 10:30

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 91.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Bulhary

Popis:
Předmětem dražby je pozemek p.č. 2386 nacházející se v k.ú. Bulhary, okres Břeclav. Pozemek je neoplocený a nezastavěný. V katastru nemovitostí je parcela evidována v druhu pozemku jako orná půda. V souladu s touto evidencí je užívána cca jedna třetina pozemku, na zbývajících dvou třetinách se nachází trvalý travní porost, užívaný nájemcem pozemku jako výběh pro koně. Pozemek leží mimo zastavěné území obce, na východním okraji katastrálního území Bulhary, u levého břehu Zámecké Dyje, v blízkosti osady Nejdek, která je částí obce Lednice na Moravě.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.