DRAŽBA ID. 1/6 ORNÉ PŮDY A POZEMKU V OBCI BUČOVICE, OKRES VYŠKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6064/08
Odhadní cena: 60.450,- Kč
Nejnižší podání: 40.300,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.06.2021, 10:00
Expirace dražby: 30.06.2021, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.300,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Bučovice

Popis:
Předmětem dražby jsou zemědělské pozemky o vel. id 1/6 parc.č. 2644/68, 2644/69, 2681/182, 3064 označené jako orná půda a pozemek vodních toků o vel. id 1/6 parc.č. 2730/38 zapsané na LV 90, katastrální území Bučovice. Pozemky se dle územního plánu nacházejí mimo zastavěné území, pouze pozemek parc.č. 2681/182 dle KN jen velmi malou částí zasahuje do zastavitelného území. Přes pozemky p.č. 2644/69, 2681/182, 2730/38, 3064 prochází nadzemní elektrické vedení. Vzhledem k této skutečnosti vzniklo věcné břemeno ze zákona - služebnosti inženýrské sítě. Předmětné nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovanými zejména trvalými porosty nacházejícími se na parc.č. 2730/38, draženy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.