1. OPĚTOVNÁ DRAŽBA GARÁŽE V SJM V OSTRAVĚ - MARIÁNSKÉ HORY

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6478/09
Odhadní cena: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 20.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.06.2021, 09:00
Expirace dražby: 22.06.2021, 09:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 20.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ostrava-město
Obec: Ostrava

Popis:
Dražená garáž je umístěna v řadové zástavbě garáží, jako vnitřní, v rovinatém terénu na pozemku
parc.č. St. 1522/24. Přístup a příjezd ke garáži je možný z jihozápadní strany z ulice Švermova a dále přes pozemky parč.č. 736/21 a 736/56, které jsou ve vlastnictví společností Asental Land, s.r.o. a OKK Koksovny, a.s., a které slouží jako nádvoří pro vjezd do garáží.

Poznmka: předkupní právo vlastníka pozemku parc. č. 1522/24, na kterém dražená nemovitost stojí, a to
společnosti Asental Land, s.r.o., IČ: 27769143. Pozemek není předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.