DRAŽBA SPOLUVL. PODÍLU O VEL. ID. 1/5 NA NEMOVITOSTI V OBCI BOSKOVŠTEJN, OKRES ZNOJMO - 1. OPĚTOVNÁ DRAŽBA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2875/11
Odhadní cena: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 35.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.07.2021, 09:00
Expirace dražby: 07.07.2021, 09:30

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 35.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Boskovštejn

Popis:
Nemovitost se nachází v centru obce, s přístupem z místní asfaltové komunikace. Pozemek parcelní číslo st. 76 je základního zhruba obdélníkového půdorysného tvaru, s delší osou severovýchod-jihozápad, je mírně svažitý na jihozápad. Pozemek je oplocený a v jeho severozápadní části je umístěna stavba objektu bydlení, číslo popisné 65. Nemovitost není obývána a udržována.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.