STAVEBNÍ POZEMEK K.Ú. MNICHOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 10016/20-4
Odhadní cena: 94.000,- Kč
Nejnižší podání: 62.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.06.2021, 10:00
Expirace dražby: 23.06.2021, 11:00

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 62.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Cheb
Obec: Mnichov

Popis:
Jedná se o pozemek parc. č. St. 131, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku dříve stále stavba, která byla odstraněna. Na pozemku se nachází bazén a zpevněné plochy. pozemek je oplocený dřevěným plotem s podezdívkou a sloupky. Pozemek je přístupný přes pozemek p.č. 1719/1 ve vlastnictví obce Mnichov.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.