ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY V PAVLOVICÍCH (VLASTĚJOVICE/KH) - OPAKOVANÁ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 3586/13
Odhadní cena: 450.000,- Kč
Nejnižší podání: 135.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.06.2021, 13:00
Expirace dražby: 30.06.2021, 13:30

Dražební jistota: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 135.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Vlastějovice

Popis:
Předmětem dražby jsou zemědělské objekty v Pavlovicích, části obce Vlastějovice, které v současnosti nejsou užívány. Sloužily jako zemědělské objekty pro odchov prasat, chov sviní a býků, se zázemím (místnost se sociálním zázemím a kuchyňkou). Jedná se o přízemní objekty s půdním prostorem pro skladování v části zastavěné plochy. Přístřešek na pozemku parc. č. St. 52 je kovové konstrukce bez obvodových konstrukcí a jiného vybavení. Stavby na pozemcích parc. č. St. 53 a St. 58 mají zděnou nosnou svislou konstrukci, vodorovná konstrukce je dřevěná, místy železobetonová. Střechu tvoří dřevěná konstrukce a je pokryta plechovou střešní krytinou, hromosvod je osazen. Okna jsou dřevěná a kovová s jednoduchým zasklením, dveře a vrata jsou dřevěná. Podlahy jsou betonové, upravené pro instalaci technologie na shrnování chlévské mrvy. Objekt je napojen na elektro, jsou osazena světla. Voda je odebírána z lesního zdroje (znalci nebylo upřesněno), odpady jsou svedeny do jímky o objemu zhruba 200 m3. Celkový stav objektů je zchátralý, podle odhadu znalce byla stavba vybudována pravděpodobně mezi lety 1960 – 1970. Objekty se nachází na pozemcích jiného vlastníka, jsou přístupné z veřejné komunikace přes pozemek jiného vlastníka. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.