PODÍL 1/2 NA ZAHRÁDKÁŘSKÉ CHATĚ Č.E. 8, POZEMEK PARC.Č. 1734/6 A PODÍL 2/54 NA POZEMKU PARC. Č. 1734/1 V CHODOVĚ - OPAKOVANÁ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 1508/09
Odhadní cena: 58.000,- Kč
Nejnižší podání: 29.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.06.2021, 11:00
Expirace dražby: 30.06.2021, 11:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 29.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Sokolov
Obec: Chodov

Popis:
Objekt č.e. 8 v Chodově je užíván jako zahrádkářská chata, přízemní, nepodsklepený, s pultovou střechou; chata je z části postavení na pozemkové parcele č. 1734/6 a z části na pozemkové parcele č. 2649/22, která je ve vlastnictví města Chodov; pozemková parcela č. 1734/35 je užívána jako zahrada s trvalými porosty; pozemkové parcely č. 1734/1, 1734/16, 1734/17 tvoří přístupovou cestu z ulice Poděbradova (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.