RODINNÝ DŮM OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 126/21
Odhadní cena: 2.870.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.913.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.07.2021, 09:00
Expirace dražby: 14.07.2021, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.913.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Nivnice

Popis:
Oceňovaný rodinný dům č.p. 667 se nachází při ulici Podohradí, v obci Nivnice, v k.ú. Nivnice, na
okraji obce v zástavbě rodinných domů. Příjezd je po veřejně užívané zpevněné silnici, která je ve
vlastnictví obce. Zastávka autobusů je ve vzdálenosti cca 950 m. Parkování je možné na ulici před
domem či na pozemku před domem.
Předmětem ocenění je nemovitost, obsahující následující objekty:
- rodinný dům č.p. 667 - stojí na pozemku p.č. 2073
- venkovní úpravy (oplocení, přípojky) na pozemku p.č. 2073, 2074
- pozemek p.č. 2073 - zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek p.č. 2074 - zahrada
Dům č.p. 667 je řadový vnitřní, nepodsklepený, do ulice s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou
střechou, s užitným podkrovím, do dvora o dvou nadzemních podlažích. Půdorys domu je ve tvaru
písmene „L“. Nad dvorní částí je střecha pultová. Vstup do domu je z prostoru dvoru přes zádveří,
které není zakresleno v katastrální mapě.
Uliční fasáda je orientována na severozápad.
Pozemek p.č. 2073 je oplocen.
Dle informací z veřejného dálkového přístupu (RUIÁN) je oceňovaná stavba napojena na tyto
inženýrské sítě: elektro, plyn, vodovod a kanalizaci.
Technický stav: Jedná se o starší dům, který prošel asi kompletní rekonstrukcí. Předpokládá se, že
dům je v dobrém stavebně-technické stavu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.