ID. 1/2 POZEMKŮ V OBCI MÍCHOV, OKR. BLANSKONejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 7/21
Odhadní cena: 67.000,- Kč
Nejnižší podání: 67.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.07.2021, 09:00
Expirace dražby: 20.07.2021, 09:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 67.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Míchov

Popis:
Pozemek p.č. 426 je situován v jihovýchodní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s
pozemkem p.č. 464 s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny
plevelného charakteru. Pozemek p.č. 464 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes
nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.