DRAŽBA ROD. REKR. S POZEMKY A ID. 1/2 PŘÍSTUPOVÉ CESTY V OBCI ŠTĚCHOV, OKRES BLANSKO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5769/10
Odhadní cena: 860.000,- Kč
Nejnižší podání: 573.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.07.2021, 10:00
Expirace dražby: 27.07.2021, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 573.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Štěchov

Popis:
Dražené nemovitosti – stavba Lačnov č.e.7 na pozemku p.č.St.36/2 včetně pozemků zahrad p.č.153/7 a p.č.155/2 ve funkčním celku a pozemků p.č.153/9 a p.č.153/8 tvořící část přístupu ke stavbě, se nachází při okraji zastavěného území v západní části obce. Jedná se o zděnou rekreační chatu, na kterou navazuje identická stavba, a tvoří tak "dvojdomek".
Nemovitost je zděná, s jedním nadzemním podlažím, ve dvorní části (ze strany zahrady – SV strana) je patrné dílčí podsklepení a terasa. Zastřešení této stavby je plochou střechou ve spádu s povlakovou krytinou. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vnější povrchové úpravy jsou řešeny jako šlechtěné omítky (břizolit). Soklová část stavby a zdivo 1.PP ze strany zahrady (součást terasy) je řešena kamennou podezdívkou. Okna jsou dřevěná zdvojená, vstupní dveře jsou dřevěné do ocelových zárubní. Vstup do stavby je z JZ, do podsklepené části a na terasu pak z SV strany. Ve stavbě lze uvažovat provedení rozvodů vody, elektro a odpadního potrubí (předpoklad, na pozemku ve funkčním celku pak zjištěno suché WC). Na fasádě je pak dále patrná přípojka elektro, před vstupem je pak šachta. Vizuálním zjištěním lze uvažovat původní technický stav stavby, stáří stavby je odhadováno na cca 40-50 let.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.