DRAŽBA RODINNÉHO DOMU V OBCI KEBLICE, OKRES LITOMĚŘICE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 681/20
Odhadní cena: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 03.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Litoměřice
Obec: Keblice

Popis:
Draženou nemovitostí je přízemní, nepodsklepený (sklep nebyl zjištěn) objekt, se sedlovou střechou, ve kterém je zřejmě umístěna pouze půda. Objekt je klasicky zděný z převážně smíšeného zdiva, stropy jsou rovné, dřevěné trámové opatřené zaomítnutým podhledem, střešní krytina je tašková, klempířské konstrukce jsou tvořeny okapy a svody, hromosvody nejsou. Objekt je využit pouze k obytným účelům, je zde zřejmě situována 1 bytová jednotka 2 + 1 příp. 3 + 1, objekt tedy odpovídá svým stavebním uspořádáním požadavkům na rodinné bydlení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.