2 OPĚTOVNÁ DRAŽBA LESNÍCH POZEMKŮ V TIŠNOVĚ, OKRES BRNO-VENKOV



Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2747/12
Odhadní cena: 80.379,- Kč
Nejnižší podání: 40.190,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.08.2021, 09:00
Expirace dražby: 10.08.2021, 09:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.190,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Tišnov

Popis:
Parcela 318 – porost v minulosti vytěžen, ponechány zbytky podružného porostu – z dalšího lesnického hlediska nevyužitelné, na části se objevuje zmlazení javoru a buku – to lze při dostatečné péči využít jako následný porost, zbytek je holina – dle zákona 289/1995 Sb. o lesích musí být tato holina zalesněna do 2 let od jejího vzniku.
Parcela 341 – porost v minulosti vytěžen, nyní je plocha zarostlá travním porostem a místy keři (tráva až 2 m), holina staršího data povinnost dle zákona 289/1995 Sb. o lesích a zalesnit do 2 let od jejího vzniku.
Parcela 453, 454 – porost v minulosti vytěžen a nezalesněn opět dle zákona 289/1995 Sb. o lesích a povinnost zalesnit do 2 let od jejího vzniku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.