OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/3 POZEMKŮ (LES, ORNÁ)

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1634/14-99
Odhadní cena: 56.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.07.2021, 10:00
Expirace dražby: 13.07.2021, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pardubice
Obec: Sopřeč u Pardubic

Popis:
pozemky parc.č. 399/54 a parc.č. 1234 jsou situovány v okrese Pardubice, mimo zastavěné
území obce Sopřeč, poblíž obce Vápno. Pozemek parc.č. 399/54 je lesním pozemkem. Pozemek parc.č. 1234 je zemědělský pozemek. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, ani venkovní úpravy. Na pozemku parc.č. 399/54 se nachází trvalé porosty
K datu 30. 8. 2016 bylo na LV č. 4 uvedeno:
Schválené pozemkové úpravy KoPÚ Sopřeč, povinnost k pozemkům parc.č. 399/57 a parc.č. 399/69. Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav Státní pozemkový úřad SPU-017631/2016 ze dne 8. 4. 2016. Právní moc ke dni 2. 6. 2016. Právní účinky zápisu ke dni 25. 5. 2016. Zápis proveden dne 9. 6. 2016.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.