ORNÁ PŮDA V POLICI U ŠUMPERKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 578/14-107
Odhadní cena: 751.972,- Kč
Nejnižší podání: 501.315,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.07.2021, 10:00
Expirace dražby: 14.07.2021, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 501.315,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Police u Šumperka

Popis:
Pozemek se nachází v okrese Šumperk, v obci Police, jihozápadně od souvisle zastavěného území. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Jedná se o zemědělský pozemek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.