STAVBA OBČANSKÉHO VYBAVENÍ, STAVBA ADMINISTRATIVY A OKOLNÍ POZEMKY V KŘIŽANOVICÍH U BUČOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6788/16 - 155
Odhadní cena: 1.600.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.066.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 15.07.2021, 10:00
Expirace dražby: 15.07.2021, 10:30

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.066.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Křižanovice u Bučovic

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Vyškov, v obci Křižanovice, na okraji zastavěného území obce, v komerčním areálu. V okolí (areálu) se nachází řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k areálu je z pozemku parc.č. 1093 (pozemek ve vlastnictví obce Křižanovice). V obci Křižanovice je k dispozici základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Slavkově u Brna, ve vzdálenosti cca 8 km od nemovité věci.
Nemovitá věc je tvořena:
a) stavbou občanského vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. 858, stavbou pro administrativu bez čp/če na pozemku parc.č. 859/8 a pozemky parc.č. 132/2, 858, 859/8, 859/112, 859/113, 859/114, 859/115, 859/116 a 859/120, včetně součástí a příslušenství vše v k.ú. Křižanovice u Bučovic, obci Křižanovice, okresu Vyškov (LV č. 744). Pozemky p.č. 132/2, 858, 859/8, 859/112, 859/113, 859/114, 859/115, 859/116 a 859/120 se nachází v uzavřeném areálu. Pozemek parc.č. 858 je celý zastavěn stavbou občanské vybavenosti bez čp/če a pozemek parc.č. 859/8 je z větší části zastavěn stavbou pro administrativu bez čp/če. Ostatní pozemky slouží jako manipulační plochy se zpevněným povrchem.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.