BYTOVÝ DŮM OKR. BRUNTÁL - PODÍL ID. 1066/10000

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1217/20-63
Odhadní cena: 430.000,- Kč
Nejnižší podání: 286.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.07.2021, 13:00
Expirace dražby: 14.07.2021, 14:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 286.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Horní Benešov – Luhy

Popis:
Budova č.p. 152, 153
Budova se nachází ve městě Horní Benešov, v městské části Luhy, č. p. 152, 153.
Pro ocenění se předpokládá následující stav nemovitosti:
Samostatně stojící bytový dům o dvou č.p. (dvou vchodech), podsklepený, o dvou
nadzemních podlažích, se sklonitou střechou.
Materiálové a konstrukční vybavení domu a výměry domu byly zjištěny při místním šetření, z
katastrální mapy, fotomapy nebo odborným odhadem.

Vstupy do budovy jsou vždy do přízemí, do chodby se schodištěm. V budově je
pravděpodobně 8 bytových jednotek – v každém vchodě 4 bytové jednotky. V 1.PP jsou
umístěny pravděpodobně společné sklepy. Kolem budovy se nachází společný pozemek a za
domem je vedlejší stavba, která asi slouží pro uskladnění věcí.
Dům je zděný, předpokládaná průměrná tloušťka zdiva 45 cm. Je zastřešen sklonitou
střechou. Krytina je z plastových šablon. Fasáda je vápenná, vápenocementový nástřik,
klempířské konstrukce jsou z pozink. plechu. Okna v domě jsou plastová a dřevěná. Vytápění
je pravděpodobně centrálním kotlem ve stavbě (informace RÚIAN). Dům je připojen na
elektřinu, plyn, vodu a kanalizaci (informace RÚIAN).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.