DRAŽBA POZEMKŮ V DOLNÍ LUTYNI, OKRES KARVINÁ



Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1767/15
Odhadní cena: 810.000,- Kč
Nejnižší podání: 540.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.08.2021, 11:00
Expirace dražby: 17.08.2021, 11:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 540.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Dolní Lutyně

Popis:
Dražené pozemky jsou evidovány jako orná půda, jsou zatravněné, s náletovým porostem. Pozemkový celek je obdélníkového tvaru. Na východní straně je pozemek lemován veřejnou komunikací ul. K Vodojemu. Dle územního plánu obce Dolní Lutyně se pozemky nachází v zastavitelných plochách, v plochách smíšených obytných. Západní část pozemku parc.č. 2775/1 (cca 300 m2) se nachází v plochách orné půdy a trvalých travních porostů.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.