POZEMEK S TERASOU A KŮLNOU V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM, OKR. PŘÍBRAM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2772/16-124
Odhadní cena: 67.490,- Kč
Nejnižší podání: 44.994,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 04.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 44.994,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Příbram
Obec: Rožmitál pod Třemšínem

Popis:
Pozemek parc.č. St. 591/6 se nachází nedaleko centra města Rožmitál pod Třemšínem, v zastavěné části u bytového domu, na který navazuje. Pozemek má tvar písmene „L“, terén je rovinný, přístup je volný z okolních pozemků. V okolí se nachází bytové domy a garáže. Dle územně plánovací dokumentace města Rožmitál pod Třemšínem se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách „B – plochy bydlení“. Na pozemku se nachází starší kůlna a vyvýšená zastřešená terasa navazující na byt v 1.NP v bytovém domě a je přístupná pouze z tohoto bytu. Centrum města Rožmitál pod Třemšínem je ve vzdálenosti 350 m, do Příbrami je vzdálenost 13,9 km.

Zastřešená terasa je zvýšená (cca 1,2 m nad terénem), je jednopodlažní, půdorysně postavená ve tvaru obdélníka. Stáří dle odborného odhadu cca 15 let, údržba dobrá. Dveře nejsou, okna jsou dřevěná s jednoduchým zasklením a vnitřními žaluziemi. Terasa přiléhá na obvodový plášť bytového domu. Půdorysné rozměry terasy cca 2,5 x 5,0 m, výšky vč. pultové střechy cca 2,8 + 1,2 m pilíře.

Kůlna se nachází v blízkosti terasy, dále od bytového domu a je samostatně stojící. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu. Půdorysné rozměry kůlny cca 3,0 x 2,3 m, výška cca 2,15 m. Na kůlně je viditelné zvýšené opotřebení, vlivem zanedbané údržby.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.