RODINNÝ DŮM V OSVRAČÍNĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3749/16-78
Odhadní cena: 1.140.000,- Kč
Nejnižší podání: 760.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 10.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 760.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Domažlice
Obec: Osvračín u Domažlic

Popis:
Rodinný dům je řadový, krajní, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedena z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, z větší části opadané. Okna jsou plastová. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením (vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity – vana, případně sprchový kout, umyvadlo a WC). Vytápění domu bude zřejmě ústřední nebo lokální. Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 185 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.