DRAŽBA ID.1/9 POZEMKŮ V OBCI CHROUSTOVICE, OKRES CHRUDIM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6128/15
Odhadní cena: 160.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.09.2021, 10:00
Expirace dražby: 01.09.2021, 10:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Chroustovice

Popis:
Předmětem dražby je soubor šesti zemědělských pozemků a pozemků v druhu vodní plocha umístěných mimo souvisle zastavěnou část obce. V rámci lokality tvoří pozemky dva celky (5 na sebe navazujících pozemků a jeden samostatný pozemek). Dále je předmětem dražby také soubor čtyř pozemků v druhu trvalý travní porost a vodní plocha umístěných na okraji souvisle zastavěné části obce. Pozemky jsou umístěny v centru místní části a ze severní strany navazují na zastávku autobusu Chroustovice, Mentour.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.