DRAŽBA ID. 5/18 LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI ŠTĚPÁNOVICE, OKRES BRNO-VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1279/10
Odhadní cena: 2.020,- Kč
Nejnižší podání: 1.347,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.09.2021, 09:00
Expirace dražby: 01.09.2021, 09:30

Dražební jistota: 500,- Kč
Nejnižší podání: 1.347,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Štěpánovice

Popis:
Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 779, p.č. 780 a p.č. 781 zapsané na LV č. 180 pro k.ú. Štěpánovice u Tišnova v okrese Brno-venkov. Pozemky jsou vedené jako pozemek lesní a to o celkové výměře pozemků 955 m2. Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovanými zejména trvalými porosty smíšeného charakteru, draženy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.