POZEMEK VE ZLATÉ OLEŠNICI, OKR. JABLONEC NAD NISOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3396/15-100
Odhadní cena: 37.200,- Kč
Nejnižší podání: 24.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.08.2021, 10:30
Expirace dražby: 04.08.2021, 10:50

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jablonec nad Nisou
Obec: Zlatá Olešnice

Popis:
Pozemek se nachází u cesty, v řidší zástavbě osamocených rodinných domů. Je mírně svažitého terénu - od cesty směrem dolů k vodnímu toku „Dračí potok“, který protéká podél spodní hranice pozemku. Dle územního plánu obce (výřez viz příloha posudku) se jedná o stabilizované plochy "orná půda a trvale travní porosty". V katastru nemovitostí je pak pozemek veden v druhu „trvalý travní porost“.

Přístup na pozemek je možný přímo z cesty. Podél vodního toku a cesty je lesní a náletový porost, který okrajově prorůstá i na oceňovaný pozemek.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.