SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 HOSPODÁŘSKÉ STAVBY V NÝROVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1909/20-228
Odhadní cena: 20.500,- Kč
Nejnižší podání: 13.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 17.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 1.500,- Kč
Nejnižší podání: 13.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Nýrov u Blanska

Popis:
Jiná stavba bez čp/če, součást pozemku parc.č. st. 46
Jedná se o hospodářskou budovu, ve špatném technickém stavu, venkovní úpravy - přípojky inženýrských sítí (zřejmě voda a elektro – nebylo možno na místě ověřit),

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.