SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 Č.P. 19 V NÝROVĚ (DLE MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ STAVBA TÉMĚŘ ODSTRANĚNA)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1909/20-233
Odhadní cena: 56.500,- Kč
Nejnižší podání: 37.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 18.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 37.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Nýrov u Blanska

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.