OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/2 POZEMKU V TRMICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1485/20-194
Odhadní cena: 137.600,- Kč
Nejnižší podání: 68.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 19.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 68.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Labem
Obec: Trmice u Ústí nad Labem

Popis:
Pozemek se nachází v okrese Ústí nad Labem, ve městě Trmice, poblíž ul. Horská a rodinného domu č.p. 716. Pozemek je územním plánem určeny k rekreaci – plochy individuální rekreace.
Na pozemku se nachází trvalé porosty.
Parc.č. 1364 druhu trvalý travní porost o výměře 3 440 m2

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.